โครงสร้างของเปียโน

โครงสร้างของเปียโนประกอบไปด้วยชิ้นส่วนสำคัญๆ มากมาย แต่ชิ้นส่วนต่อไปนี้เป็นชิ้นส่วนหลักและสำคัญยิ่งของเปียโนคือ
Frame หรือโครงโดยปกติทำด้วยไม้โอ๊ก โครงของ Vertical Piano เป็นสี่เหลี่ยมตั้งฉากกับพื้น มีเสาค้ำหรือยันเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมั่นคงประมาณ 4-5 เสา อยู่ด้านหลังสุดของเปียโน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ส่วนโครงของ Grand Piano จะมีรูปทรงโค้งเว้าสวยงามมีเสาค้ำยันเหมือนกับ Vertical Piano แต่ไม่มาก เพราะโครงของ Grand Piano
ค่อนข้างใหญ่ และมีความแข็งแรงมากอยู่แล้วครงของ Grand Piano จะวางเป็นแนวขนานกับพื้นจึงมองไม่เห็นจากภาย
        Sound-board ทำด้วยไม้โอ๊กหรือไม้สนวางอยู่ภายในโครง ติดด้วยกาวรอบด้าน Sound-board มีลักษณะเป็นแผ่นไม้ซีกขนาดเล็กๆ ใส่กาวประกอบติดกันทำให้เป็นแผ่น
ใหญ่และหนาตามขนาดที่ต้องการ Soundboardทำหน้าที่เพิ่มระดับเสียงให้ดังกังวานมากขึ้น
        Bridges ทำด้วยไม้ขนาดเล็กติดกับ Sound-board ด้านใน เป็นที่รองรับสายเปียโน ที่พาดผา่น เพอื่ นำเสยี งจากสายไปสู่ Soundboard และ Soundboard จะทำหน้าที่ขยายเสียงดังกล่าวนั้น Bridge มีสองขนาดคือ ขนาดที่มีความยาวสำหรับสายใน Middle และ Treble Section และ Bridge ที่มีขนาดใหญ่และสั้นจะรองรับสายใน Bass Section
        Ribs ทำด้วยไม้ขนาดเล็กเป็นซี่ๆ ยาวบ้างสั้นบ้างมีลักษณะต่าง ๆ กันออกไป ซึ่งเปรียบได้กับกระดูกงูเรือ ไม้ซี่เหล่านี้ติดด้วยกาววางอยู่ด้านหลัง Sound-board เพื่อช่วยให้
Sound-board มีความแข็งแรงมากขึ้น การติดตั้ง Ribs จะติดตั้งในองศาตรงข้ามกับ Soundboard เสมอ
        Pine-Block ทำด้วยไม้เนื้อแข็งซึ่งตัดเป็นแผ่นบางๆ เรียงซ้อนกันอัดด้วยกาวอย่างดีจนหนาประมาณ 6-9 นิ้วเป็นแผ่นไม้อัดที่มีความแข็งแรงมาก สำหรับความหนานั้นต้องพิจารณาว่าจะใช้กับเปียโนชนิดใด Pine-Block เป็นส่วนสำคัญมากเพราะเป็นตัวยึด Tuning Pins เพื่อจะทำการปรับสายต่อไป หาก Pine-Block เสียเนื่องจากเนื้อไม้ไม่ดีจะทำให้ไม่สามารถปรับสายให้อยู่คงที่ได้
        Plate เป็นส่วนสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของเปียโนทำด้วยเหล็กหล่อมีความแข็งแรงมาก เพื่อช่วยยึดส่วนที่เป็น Frame ให้มีความแข็งแรงมั่นคงมากขึ้น นอกจากนั้นยังต้องรับน้ำหนักจากความตึงของสายจำนวนหลายตันเพราะเปียโน มีสายมาก บางเครื่องมีสายมากที่สุดถึง 230 เส้นแต่ละเส้นมีแรงตึงของสาย ประมาณ 160 Pounds หรือประมาณ 72.7 กิโลกรัม หากรวมน้ำหนักแรงตึงของสายทุกสาย Vertical Piano จะประมาณ 18 ตัน หรือประมาณ 16,300 กิโลกรัม ส่วนน้ำหนักแรงตึงของสาย Grand Piano ประมาณ 30 ตัน หรือประมาณ 27,180 กิโลกรัม นอกจากนั้น Plate ยังเป็นส่วนประกอบของ Tuning Pins ที่ยึดสายเรียงกันเป็นแนวอย่างมีระเบียบจำนวนมาก คือจะต้องรองรับ Pressure bar, Upper plate bridge และ Hitch pins Plate มีตำแหน่งอยู่ส่วนนอกสุดตอนบนของ Sound-Board สามารถมองเห็นได้ในตัวเปียโน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s